úsekyúsek: Štěkeň - Zvíkov › hrad Zvíkov

Historie hradu Zvíkova je od počátku spojena s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197-1230), který roku 1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest jiných vesnic. Získal tak do vlastnictví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován.

Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury.

Nejprůkazněji je historie postupného budování doložena za vlády Václava I. (1230-1253). Roku 1234 musel být již hrad zčásti vystavěn, protože je v písemných pramenech uveden jako jeho purkrabí Konrád z Janovic. Král Václav I. často a rád pobýval na Zvíkově. Když v červenci 1247 mladý kralevic Přemysl Otakar zdvihl proti svému otci odboj, zůstal Václavovi I. věrný pouze hrad Zvíkov spolu s Loktem a Mostem. Na Zvíkově také Václav I. přijal poselstvo odbojného syna a české šlechty, vedené pražským biskupem Mikulášem, a dal je uvěznit ve věži. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. (1253-1278), který šťastně zvolil za purkrabího Hirzu, jehož jmenoval na Zvíkov roku 1250. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. královského paláce a opevnění. Stavební huť budující Zvíkov pracovala zároveň i na dalších stavbách v královském městě Písku a v Myšenci.

Návštěvníci procházejí volně bez průvodce, orientují se podle šipek. Všude jsou texty v češtině a dalších jazycích (angličtina, němčina, holandština, ruština, italština, polština, francouzština). V přízemí se nacházejí prostory s expozicí věnované místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka sklepení a potom se vychází do patra. Severovýchodní část paláce tvoří terasy na místě bývalých královských místností. Odtud je výhled na Vltavu a její soutok s Otavou. Dále jsou již dochované nebo v minulosti rekonstruované sály.

Praktické informace:

Placené parkoviště naleznete ca 400 metrů nad hradem. Hrad je dobře přístupný pro cyklisty, na nádvoří můžete využít uzamykatelné boxy na kolaVeřejné toalety jsou umístěné v parkánu proti Železné bráně. Nachází se zde i bezbariérové WC
Prodejna suvenýrů se nachází na nádvoří před palácem. Prodejní okénko je bezbariérově přístupné. V letních měsících je v provozu rychlé občerstvení. Prodejní okénko je přístupné průchodem v kamenné zdi. V letních měsících se na Zvíkově pořádají divadelní a šermířská vystoupení. Nejčastěji na travnatém prostranství pod terasami paláce přístupném z hlavní cesty. Některá představení se konají na nádvoří paláce. Přístaviště parníků se nachází hned pod hradem. Na parník se vstupuje z mola pod schodištěm. 

Hrad je otevřen veřejnosti:

  • v dubnu (so – ne 9.30 - 15.30),
  • v květnu (út – ne 9.30 - 16.00),
  • v červnu (út – ne 9.00 - 16.00),
  • v červenci a srpnu (út – ne 9.00 - 17.00),
  • v září (út – ne 9.30 - 16.00)
  • v říjnu (so – ne 9.30 - 15.30)

Kontakt:

Státní hrad Zvíkov
397 01 Písek

zvikov@npu.cz
www.hrad-zvikov.eu

+420 382 285 676

<< zpět
nahoru