úsekyúsek: Čepice - Střelské Hoštice › Horažďovice

Horažďovice

Třetí největší město okresu Klatovy leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m.

Historie Horažďovic je odedávna spjata s nedalekou staroslavnou Práchní. Již v 10. století zde vzniklo opevněné hradiště a zhruba o dvě století později se stal kamenný hrad správním centrem Prácheňského kraje, který ve 13. století zahrnoval přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. Dnes je možné na Práchni vidět pouze zbytky zříceniny mohutného hradu a kostelík sv. Klimenta ze 13. století.

V době, kdy se správním centrem Prácheňského kraje stalo město Písek, začal hrad na Práchni pozbývat svého významu a život se začal postupně soustřeďovat do trhové osady na úpatí Práchně – Gorazdějovic. Osada, která měla výhodnou polohu při řece Otavě a na obchodní cestě z Bavor do Prahy, byla roku 1292 povýšena králem Václavem II. na město.

O rozvoj Horažďovic se zasloužil rod Bavorů ze Strakonic. Ti nechali město opevnit a postavit tvrz. Důležitým datem pro Horažďovice se stal rok 1478. Toho roku se stal novým majitelem města nejvyšší sudí království Českého Půta Švihovský z Rýzmberka. Ten se podílel na rozvoji okolních správních sídel, jakými byly mimo jiné hrad Rabí, Švihov a Velhartice. Největší pohromu pro Horažďovice znamenala třicetiletá válka, kdy město postihly dva požáry a dvakrát bylo vydrancováno švédskými vojsky. Značně zdevastovaný zámek byl přestavěn v 17. století za panování rodu Šternberků, kteří nechali také rozšířit klášter a postavit kapli na Loretě.

Dalším významným rodem byli Rummerskirchové. Ti zde založili v 19. století umělý chov perlorodek, kterého se účastnil i císař František I., Panskou zahradu a poté rozsáhlý anglický park na ostrově se vzácnými druhy stromů a rostlin. Posledními vlastníky horažďovického panství se stali Kinští ze Vchynic a Tetova, kteří jej vlastnili až do roku 1945.

Na místě gotické tvrze ze 13. století dnes stojí barokní zámek. Z původního hradu, který byl za Švihovských přestavěn na renesanční zámek, se dochovalo pouze sklepení vytesané do skály a zbytky okrouhlé věže. Ve většině zámeckých prostor sídlí od roku 1920 městské muzeum. Současné expozice muzea popisuje dějiny Horažďovic od pravěkého osídlení po současnost, expozici doplňuje zajímavá výstava minerálů z okolí. Ve věžních prostorech se každoročně konají různé výstavy. Mezi nejvýznamnější památky patří kromě zámku také zbytky opevnění města a Červená brána, která je dnes uváděna jako druhá nejstarší v Čechách. Dominantou náměstí je děkanský kostel sv. Petra a Pavla, který pochází ze 13. století. Poblíž kostela se nachází morový sloup se sochou Panny Marie a v Hradební ulici masné krámy z 18. století. Ve středu města lze nalézt také gotické, renesanční a barokní domy. Další významnou památkou je klášterní areál s kostelem Panny Marie stojícím na místě kaple sv. Michala ze 13. století. Téměř sto let byl klášter sídlem generální správy kongregace školských sester de Notre Dame pro celé území Čech, která se sem po roce 1989 vrátila zpět.

<< zpět
nahoru