trasypěšky, lodí, na kole › LODÍ

Otavská plavba

Tok Otavy plyne městy Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. Tato města vstoupila do společného projektu s názvem Otavská plavba.

Jedná se o projekt z oblasti cestovního ruchu, jehož stěžejním bodem je spolupráce měst ležících na Otavě, zintenzivnění cestovního ruchu v Pootaví a společný postup při prezentaci Otavské vodní stezky, propagací jednotlivých míst, přírodních a kulturních zajímavostí, akcí, ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu.

nahoru