úseky › úsek: Čeňkova Pila - Čepice

úsek: Čeňkova Pila – Čepice

Horní úsek (Čeňkárna) Otavy je určen jen pro zkušené vodáky (obtížnost až WWIII). Řeka teče uzavřeným lesnatým udolím. Po celou dobu vede podél sjížděného úseku silnice a tak není problém s případným ústupem z řeky.

Z Radešova do Sušice má Otava stále charakter horské řeky, ale obtížnost postupně klesá (WW1) a lze jet i na otevřených lodích. Bohužel tento krásný úsek má často málo vody.

Pod Sušicí (obvyklý začátek splutí) je již řeka obvykle sjízdná celoročně. Údolí se otevírá a řeka teče otevřenou krajinou mezi loukami. Voda je čistá a má stále šumavsky hnědou barvu, koryto je štěrkové.

nahoru